Kontakt.

Vid frågor under resa kontakta Rulla helpdesk.

Vid Olycka eller Skada ring alltid SOS alarm.

112