Skip to main content

Nu kan du rulla månadsvis utan krångel och långa avtal!

integritetspolicy Rulla

Newsh AB (”Newsh”) har antagit denna integritetspolicy (”Policyn”) i syfte att informera dig om hur dina personuppgifter behandlas när du använder vår bildelningstjänst Rulla. Genom Rulla kan våra användare enkelt boka och använda fordon hos den lokala handlare som anslutit sig till tjänsten.

Policyn omfattar även den behandling av personuppgifter som sker när du besöker hemsidan www.rulla.se (”Webbplatsen”) och när du laddar ner och använder vår applikation (”Rulla-Appen”).

Policyn har tagits fram i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, EU 2016/679 (”GDPR”). Om du på något vis ska lämna personuppgifter till oss på Newsh uppmanar vi dig att först läsa igenom Policyn.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Newsh AB, org.nr 559260-0372, med adress F O Petersons Gata 24, 421 31 Västra Frölunda, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt vad som anges i denna Policy. Du är välkommen att kontakta oss med frågor hänförliga till personuppgiftsbehandling av dina personuppgifter. Vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@vhf.se eller ring 031-498020.

Respektive handlare som tillhandahåller dig det fordon som du bokar genom Rulla är ett självständigt företag och personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som de utför. Newsh ansvarar därför inte för den anslutna handlarens personuppgiftsbehandling.

2. Hur dina personuppgifter behandlas

2.1. Kundregistrering
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med att du registrerar ett användarkonto för användning av bildelningstjänsten Rulla behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål

 • För att identifiera och bekräfta din identitet;
 • För att kontrollera att du uppnår villkoren för att använda tjänsten såsom ålder och krav på körkort;
 • Leverantören kan komma att inhämta en kreditupplysning på dig för att bedöma din förmåga att betala.
 • För att registrera användarkonto, administrera ditt medlemskap och ge dig tillgång till våra tjänster.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 (b) i GDPR, fullgörande av avtal där du är avtalspart. Om du företräder/är anställd hos en av våra företagskunder sker behandlingen istället på grundval av Newshs berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att fullgöra avtalet med vår kund.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar namn, personnummer, körkortsuppgifter, kontaktuppgifter till kund (telefonnummer, epostadress), inloggningsuppgifter (användarnamn, lösenord), uppgifter hänförliga till kontroller såsom BankID, kreditupplysningar, i förekommande fall fotografier samt passuppgifter.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer som bidrar till vår tjänsteleverans, såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner och kundsupport. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter. Vi lämnar också ut dina uppgifter till den handlare som tillhandahåller dig fordonet vid respektive bokning.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster. När kundrelationen upphör sparar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader men de används då enbart för marknadsföringssyfte, information om denna behandling finner du nedan.

2.2. Tillhandahållande, administration och användning av Rulla
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med att du använder bildelningstjänsten Rulla behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål

 • För att kunna tillhandahålla dig tjänsten och alla funktioner som du väljer att använda i tjänsten såsom att visa dig var närmsta lediga fordon finns i förhållande till det område som du befinner dig i;
 • För att administrera dina bokningar och förse dig med information om bokningar;
 • För att göra erforderliga kontroller innan vi accepterar en bokning såsom kontrollera att du har betalat dina tidigare bokningar och inte finns med i Biluthyrarna Sveriges informationslista.
 • För att ta korrekt betalt av dig och hantera dina betalningar;
 • För att ta betalt för och hantera ev. trängselskatter, broavgifter samt parkeringsböter som uppstår under din hyra av fordonet;
 • För att hantera och göra gällande eventuella obetalda eller bestridda krav.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 (b) i GDPR, fullgörande av avtal som du är avtalspart i. Om du företräder/är anställd hos en av våra företagskunder sker behandlingen istället på grundval av Newshs berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att fullgöra avtalet med vår kund. Behandlingen sker också med stöd av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att göra gällande/tillgodogöra oss våra rättigheter följer av kundavtalet.

 • I den mån dina personuppgifter finns i bokföringsmaterial lagras dessa för att vi ska uppfylla vår bokföringsskyldighet;
 • För att säkerställa att fordonet inte lämnas ut till någon som inte har körkort.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 (c) fullgöra rättsliga förpliktelser.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar namn, personnummer, körkortsuppgifter, kontaktuppgifter till kund (telefonnummer, epostadress), betalningsinformation (bankkortnummer, faktureringsadress, transaktionsbelopp), eventuell rabattinformation (rabattkod, kampanjkod), betalningshistorik, kreditupplysning, uthyrningsinformation (bilinformation, plats för upphämtning och avhämtning, tid och specifika val du gjort), information om körsträcka, i förekommande fall GPS-position för att kunna debitera trängselskatt och broavgifter.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer som bidrar till vår tjänsteleverans såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner och kundsupport. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter. Vi lämnar också ut dina uppgifter till den handlare som tillhandahåller dig fordonet vid respektive bokning. I förekommande fall legala ombud eller inkassoombud.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla dig våra tjänster. När kundrelationen upphör sparar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader men de används då enbart för marknadsföringssyfte, information om denna behandling finner du nedan. Personuppgifter som behandlas för bokföringsändamål lagras i sju (7) år. Oaktat ovan nämnda lagringstid sparar vi alltid de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra gällande/tillgodogöra oss våra rättigheter följer av kundavtalet (i synnerhet få betalt).

2.3. Kundsupport och övriga kontakter
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

samband med att du vänder dig till kundsupport eller i övrigt kontaktar oss i en fråga behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål

 • För att identifiera dig och din ev. användning av tjänsten;
 • För att hantera, utreda och besvara frågor ställda till oss (oavsett i vilken form kommunikationen sker);
 • För att kommunicera med dig som kund inför och under en bokning;
 • För att utreda ev. klagomål;
 • För att kunna erbjuda dig en god support och kundservice samt följa upp ditt ärende och kundnöjdhet.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 (b) i GDPR, fullgörande av avtal som du är avtalspart i. Om du företräder/är anställd hos en av våra företagskunder sker behandlingen istället på grundval av Newshs berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att fullgöra avtalet med vår kund. Behandlingen sker också med stöd av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att hantera frågor rörande verksamheten och göra gällande, fastställa och försvara rättsliga anspråk.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar namn, personnummer, kontaktuppgifter till kund (telefonnummer, e-postadress), uppgifter som du lämnat i anslutning till supportbegäran, uppgifter om ditt supportärende (ex. plats för upphämtning, ev. fel, problem, klagomål), GPS-position. Om du inte är kund till oss behandlar vi enbart dina kontaktuppgifter och information i kommunikation mellan oss.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer som bidrar till vår tjänsteleverans såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner och kundsupport. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter. Om nödvändigt för hantering av ett kundsupportärende lämnar vi också ut dina uppgifter till den handlare som tillhandahåller dig fordonet vid respektive bokning. I förekommande fall vägassistansbolag, försäkringsbolag och legala ombud.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter till dess att kundrelationen upphör. Om du inte har en kundrelation till oss raderas uppgifterna inom tre (3) månader från att ärendet avslutats. Oaktat ovan nämnda lagringstid sparar vi alltid de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna göra gällande/tillgodogöra oss våra rättigheter följer av kundavtalet (i synnerhet få betalt) eller försvara oss mot rättsliga anspråk.

2.4. Rapportering till Biluthyrarna Sverige
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Biluthyrarna Sverige är en sammanslutning för alla företag som arbetar med biluthyrning och bildelning. Som medlem i Biluthyrarna Sverige rapporterar vi till deras informationslista (med tillstånd av Datainspektionen) uppgifter om kunder som

 • efter hyrestidens slut inte återlämnar hyresobjektet;
 • inte betalar P-böter;
 • inte betalar hyra och annan ersättning;
 • vanvårdar fordonet;
 • anmäls till polis för olovligt brukande; eller
 • olovligen lämnar ut hyresfordonet till annan förare.

Ändamålet med informationslistan är att minska risken för skador och kostnader för anslutna biluthyrningsföretag. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra uppgifter av allmänintresse.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar namn, personnummer, körkortsuppgifter samt skäl för rapportering. Uppgift om skälet till rapportering kan vi i vissa fall få av den handlare som fordonet hyrts av, t.ex. uppgift om vanvård av fordonet.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Personuppgifterna lämnas till Biluthyrarna Sverige som är personuppgiftsansvarig för informationsregistret. Om vi har rapporterat dig till registret kommer du att få ett brev från Biluthyrarna Sverige.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgiften raderas hos Newsh efter vår rapportering.

2.5. Din användning hänförlig till Rulla-Appen
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med att du använder Rulla-Appen behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål

 • För att möjliggöra användningen av och funktionerna i Rulla Appen;
 • För att tillhandahålla en felfri och säker tjänst;
 • För att informera dig om relevant innehåll och funktioner genom att undersöka vilket innehåll du gillar;
 • För att förse dig med erbjudanden om våra tjänster på ett effektivt sätt, t.ex. om fordon i närheten, inhämtar vi ditt samtycke att visa din exakta position. Du kan själv närsomhelst genom din enhet justera vår rätt att inhämta din position;
 • Vi samlar in information om dina val i Rulla-Appen, t.ex. språkinställningar för att bestämma på vilket språk Rulla-Appen ska presenteras för dig.

Behandlingen sker med stöd av artikel 6.1 (b), fullgörande av avtal som du är avtalspart i, eftersom viss behandling är nödvändig för att tillhandahålla tjänsten. Behandlingen sker också med stöd av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 (f) förbättra Rulla-Appen, ge dig en bra användarupplevense samt upptäcka, utreda och förhindra problem relaterade till Rulla-Appen. Kommunikation genom push-notiser sker enbart om du har gett ditt samtycke till detta.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar användar-ID, enhets- och användaruppgifter (val och inställningar, tillstånd att visa exakt position), innehåll som visas för dig (din interaktion med Rulla-Appen och våra tjänster).

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner och kundsupport. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla dig tjänsterna enligt dina val och inställningar i Rulla-Appen sparas till dess att du ändrar dem eller säger upp kundavtalet. Personuppgifter som är nödvändiga för våra berättigade intressen raderas löpande vartefter vi uppnått våra ändamål med behandlingen. Vissa av uppgifterna är nödvändiga så länge du är kund hos oss och gallring sker i enlighet med vad som beskrivs i 2.1 ovan.

2.6. Webbplatsen och Rulla-Appen
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

När du besöker Webbplatsen eller använder Rulla-Appen samlar vi in personuppgifter om dig genom användning av cookies, för följande ändamål

 • För att du ska kunna använda Webbplatsen och Rulla-Appen på avsett sätt;
 • För att underhålla, förbättra samt analysera användningen av Webbplatsen, Rulla-Appen och våra tjänster och därmed kunna optimera funktionaliteten och kundupplevelsen;
 • För att analysera och mäta intresset för vår verksamhet och skapa statistik.

För placering av cookies inhämtar vi ditt samtycke (bortsett från cookies som är nödvändiga för funktionalitet), se vår cookie-policy. De personuppgifter som vi lyckas samla in genom cookies behandlas med stöd av vårt berättigade intresse, artikel 6.1. (f) i GDPR, att få information om besökare/användare, ge besökare/användare en bra användarupplevelse, bedriva och utveckla vår verksamhet samt hantera driftstörningar och förhindra olaglig användning.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar personuppgifter som skapas av cookies, t.ex. IP-adress, browser, enhetsinställningar, hur du hittade till Webbplatsen, tid för besöket, antalet sidvisningar och navigering, de val du gör.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Se vår cookie policy.

2.7. Marknadsföra och informera om vår verksamhet
Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter om befintliga kunder, tidigare kunder och potentiella kunder för ändamålet att marknadsföra och informera om vår verksamhet. Det inkluderar att kommunicera med dessa parter genom utskick av nyhetsbrev, erbjudanden och annan information om vår verksamhet. Behandlingen sker också för syftet att utföra kundundersökningar, analysera/följa upp marknadsföringsåtgärder [och kategorisera kunder/potentiella kunder i passande målgrupp som ligger till grund för riktade erbjudanden och rabatter samt övrig anpassad kommunikation].
Behandlingen sker med stöd av vårt berättigade intresse, artikel 6.1 (f) i GDPR, att upprätthålla kundrelationer, skapa nya, eller återfå tidigare kunder. Utskick av nyhetsbrev och annan kommunikation via e-mail sker med stöd av ditt samtycke om du är privatperson.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi behandlar namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Våra leverantörer såsom leverantör av IT-system, server- och hostingpartner, [tryckeribolag och andra leverantörer som bistår oss med tjänster kopplade till marknadsföringsåtgärder]. Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som reglerar behandlingen av dina personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Om du är eller har varit kund till oss sparar vi dina personuppgifter i tolv (12) månader efter att kundrelationen har upphört. Om du har gett oss ditt samtycke behandlas dina uppgifter till dess att du återkallar samtycket eller på annat sätt avregistrerar dig från utskick. Om du inte är en aktiv kund till oss behandlar vi dina personuppgifter i högst tre (3) månader. Oaktat ovan tider kommer vi alltid att upphöra med behandling om du meddelar oss att du inte längre vill ha våra utskick.

3. Varifrån inhämtar vi dina uppgifter?

De flesta personuppgifter uppges av dig själv eller skapas i samband med att du använder och bokar fordon genom Rulla-Appen. Vi hämtar vidare personuppgifter från det fordon du använder genom fordonsintegrerad teknik och utrustningsteknik, våra sociala medier, din enhets webbläsare samt i förekommande fall från tredje parts sociala medier. Vi hämtar också uppgifter genom samtal med kundtjänst och vid transaktioner du genomför med oss eller våra franchisetagare till varumärket Rulla.

Newsh inhämtar uppgifter om dig från externa källor såsom kreditupplysningsföretag, personadressregister, Trafikverket (avseende trängselskatt och fartkameror) och Biluthyrarna Sverige. I förekommande fall inhämtar vi uppgifter från försäkringsbolag. Som användare av Tjänsterna under ett företagskonto eller som företrädare för en företagskund kan vi få uppgifter om dig från din arbetsgivare (vår kund).

4. Var lagrar vi dina personuppgifter?

Som huvudregel behandlas dina personuppgifter enbart inom EU eller EES. I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en sådan part som befinner sig utanför EU eller EES. Vi delar bara personuppgifter med företag i tredjeländer som har en adekvat skyddsnivå eller företag som genom godkända metoder anses uppnå en adekvat skyddsnivå.

5. Vad har du för rättigheter enligt GDPR?

Rätt till tillgång: Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt få information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Newsh kommer att förse dig en kopia på de personuppgifter som behandlas.

Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade. Om du anser att Newsh behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Rätt till radering: Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav, avtalsförhållande eller tvingande berättigade intressen som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

Rätt att invända: Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av en intresseavvägning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Du har även rätt att invända mot automatiserat beslutsfattande (inbegripet profilering) under vissa förutsättningar.

Rätt till begränsning: Du har i vissa fall möjlighet att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, bl.a. under den tid vi utreder huruvida dina uppgifter är korrekta eller utreder en invändning från dig.

Rätt till dataportabilitet: Du har i visa fall rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Newsh i ett strukturerat och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

Återkallelse av samtycke: Om behandling av dina personuppgifter sker med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket.

Rätt att invända mot direkt marknadsföring: Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring Om du gör detta kommer Newsh inte att fortsätta att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål. Du kan alltid välja att avregistrera dig från nyhetsbrev och utskick från oss genom att följa anvisningar i mail.

Lämna klagomål: Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Datainspektionen.

6. Ändring av policyn

Newsh förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna Policy. Vid materiella ändringar i Policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges kommer du att informeras på lämpligt sätt.

Uppdaterad december 2020